Een brug tussen culturen

Mensen verschillen van elkaar in cultureel opzicht. Die diversiteit is boeiend, maar leidt soms tot misverstanden in communicatie. Humida leert Nederlanders en nieuwkomers met begrip en respect om te gaan met mensen uit een andere cultuur. Daarnaast bieden we gerichte cursussen om nieuwkomers te laten wennen aan het leven in Nederland.

Empoweren is iemand stimuleren sterker te staan en meer zeggenschap te krijgen over de eigen situatie. “Steviger in je schoenen staan”, heet dat in het Nederlands. Empoweren staat centraal in onze trainingen voor mensen die nieuw zijn in Nederland.

Voor wie?

Humida biedt trainingen en workshops voor medewerkers van bijvoorbeeld:

 • Politie
 • GGZ-instellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • UWV
 • Gemeenten

Ook voor vluchtelingen en nieuwkomers heeft Humida diverse trainingen, zoals workshops in empowerment.

Trainingen

Humida biedt interculturele trainingen met diverse thema’s.

Voor Nederlandse professionals
Hoe benader ik mensen uit andere culturen met respect?
De westerse, Nederlandse cultuur kijkt anders naar relaties dan veel andere culturen. Benader je een mens vooral als individu of allereerst als lid van een gemeenschap? Welke gevolgen heeft dit voor communicatie? Humida traint Nederlandse professionals bij het

 • omgaan met verschillen tussen generaties en man-vrouwverhoudingen,
 • bieden van kleurrijk onderwijs,
 • omgaan met geweld gerelateerd aan eerwraak (EGG),
 • reageren op radicalisering,
 • intercultureel verhoren.
EGG (Eergerelateerd Geweld)
Hoe reageer ik op situaties rond eerwraak?
Veel professionals hebben vragen over eergerelateerd geweld. Wij bieden cursussen die antwoord geven op deze vragen, met adviezen voor de praktijk. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Wat kan de reden zijn voor eerwraak?
 • Hoe kun je eerwraak voorkomen?
 • Hoe verhoor je mensen met een niet-Nederlandse achtergrond het best hierover?
Workshops en lezingen
Hoe ga ik om met problemen rond jongeren, religie en identiteit?
Hulpverleners en professionals kunnen bij ons terecht voor informatie en tips over diverse onderwerpen en thema’s. Wij geven advies over hoe u met dit soort problemen om kunt gaan en helpen u om deze moeilijkheden te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Problemen die jongeren uit verschillende culturen ervaren,
 • Gezag in de klas: respect voor en gezag van leraren in andere culturen,
 • Jeugd en cultuur: opvoeden in een vreemd land,
 • De balans tussen religie en de nieuwe leefomgeving,
 • Informatie over identiteitscrisis bij allochtonen.
Voor nieuwkomers in Nederland
Hoe kan ik in Nederland zijn wie ik ben?
Voor mensen die nieuw zijn in Nederland is het soms lastig duidelijk te maken welke opleiding en ervaring zij hebben. Tegelijk moeten ze nog wennen aan de manier waarop de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Wij helpen nieuwkomers en vluchtelingen om te laten zien wie ze zijn door:

 • opstellen van een EVC (Eerder Verworven Competenties),
 • empoweren van allochtonen en vluchtelingen,
 • onze cursus ‘Welkom in Nederland’.
EVC voor nieuwkomers en vluchtelingen
Hoe laat ik zien wat ik kan?
Iedereen heeft competenties: Je hebt een opleiding gedaan, een vak geleerd, je hebt levenservaring. EVC maakt zichtbaar welke competenties iemand zich eigen heeft gemaakt.

Deelnemers maken bij ons een portfolio met hun competenties, een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) en een PAP (Persoonlijk ActiePlan). Wij zijn gespecialiseerd in EVC’s voor nieuwkomers en vluchtelingen. De deelnemers begeleiden wij in het proces om zichzelf te leren kennen.

 • Wie ben je?
 • Waar ben je sterk in?
 • Wat wil je versterken bij jezelf?
 • Waar zitten jouw valkuilen?
 • Wat wil je gaan doen? Hoe ga je dat bereiken?
Cursus ‘Welkom in Nederland’
Hoe gaan mensen met elkaar om in Nederland? En hoe doe ik dat op mijn manier?
Deze cursus helpt mensen om zich thuis te voelen in Nederland, ook al zijn er soms grote verschillen met het land van herkomst. Onbekendheid met de westerse cultuur kan ervoor zorgen dat mensen zich afsluiten van de Nederlandse samenleving. Soms leidt dit tot radicalisering. Onze training is erop gericht het gevoel van onbehagen weg te nemen.

Doelstelling cursus ‘Welkom in Nederland’
Het doel van onze training is: deelnemers op een laagdrempelige manier laten kennismaken met de Nederlandse waarden, normen en gebruiken. Onze deelnemers hoeven deze niet over te nemen. Wel leren we hen met respect om te gaan met de Nederlandse cultuur.

Onze cursussen richten zich op hoofd, hart en handen van de deelnemers. Ook leren we cursisten omgaan met de vrijheid die ze hier in Nederland krijgen. Er komen eenvoudige dingen aan bod, zoals:

 • ‘Een goede Nederlandse hand geven’ wanneer je kennis maakt met je buren,
 • “Wat zijn de regels voor fietsen in Nederland?”,
 • Gebruik van zinnen als: “MAG IK … “ en “IK VIND …”,
 • Opvoeding en onderwijs in Nederland.
Trainingsacteur
Een mysteryguest bij de training?
Tijdens trainingen doet soms een trainingsacteur mee. Dit is een acteur die zich heeft gespecialiseerd in het spelen van rollenspellen (simulaties). In deze rol kan een trainingsacteur medewerking verlenen aan een training of een assessment. Soms werkt de acteur, als mysteryguest, mee aan een onderzoek. Hala is in te huren als trainingsacteur.

Methode
De acteur speelt mee om cursisten een spiegel voor te houden. Zijn medewerking dient een educatief doel. Zowel tijdens als na het spelen geeft de acteur feedback aan de cursist.

Doel
Een trainingsacteur gebruikt alle gangbare acteertechnieken. Meestal speelt hij vanuit improvisatie.

Over Hala Humida

 • Hala Humida

  Meer over Hala

  Hala Humida weet als geen ander hoe het voelt om als vluchteling in een vreemd land terecht te komen. Een land waar alle waarden, normen en gebruiken anders zijn dan in je moederland. Het lijkt alsof je aankomt op een verre planeet. Hala is geboren en opgegroeid in Soedan; daar heeft ze ook psychologie gestudeerd. In 1998 kwam ze als vluchteling naar Nederland. Hala gebruikt haar eigen ervaring en kennis nu voor anderen.

Vluchtelingen en nieuwkomers helpen de regie te krijgen over hun eigen leven in Nederland, dat is de specialisatie van Hala. Zij helpt mensen te wennen aan de Nederlandse cultuur. Ook heeft zij meegewerkt aan het Europese project Life Long Learning.

Naar aanleiding hiervan heeft zij in juni 2012 met Tweede Kamerleden gesproken over ondernemerschap voor vrouwen in West-Europa en derdewereldlanden. Dit gesprek ging met name over de grote verschillen die hiertussen bestaan en over het verbeteren van mogelijkheden voor vrouwen om te ondernemen in arme landen.

Samenwerking

Politie

Academie Apeldoorn
Verloskunde Academie Rotterdam

Samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Erasmus MCIND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
Peervis

Interculturele trainingen
NVA Amersfoort

Centrum voor Duurzame InburgeringMug & Zift

Tekstcorrectie en Taaladvies
Hogeschool Utrecht

Opleiding HBO-Rechten
Radboudumc Nijmegen

Vervolgopleiding tot huisarts (huisartsen in opleiding)Code and Graphics

Interactieve Vormgeving
Mag Humida u begeleiden?


Neem contact op

Persoonlijk contact?
T. 06 20 05 57 37

Marco Polostraat 49, 3814 XE Amersfoort
E. contact@humida.co

Bekijk Kaart

Contact

Heeft u vragen over onze diensten of wilt u de kosten hiervan weten? Via E-mail of telefoon geven wij u antwoord op uw vragen.